وب سایت رسمی روستای میاب

head ۰

اصطلاحات سوختنی تنور و اجاق

اصطلاحات سوختنی تنور و اجاق یاناجاق : اقسام سوختنی ها کَرمه : سرگین حیوانات پس از سفت شدن یابپا ( تزح) : سرگین حیوانات را خیس کرده بصورت قرص مدور در روی دیوار گلی...

قره چی ۰

خاطره قره چی

با تشکر و قدر دانی از برادر عزیزمون جناب آقای حسین فرجامی که با فرستادن عکسها و متن هایی ما را یاری می نمایند.در زیر خاطره ایشان از دشت زیبای قره چی برای ما...

۳

باورهای مردمان میاب

در این نوشتار کوتاه برآنیم تا با گردآوردی پاره ای از باورهای میاب سعی در شناخت و شناساندن فرهنگ میابی داشته باشیم. برخی از این باورها در گذر و تطور زمانی ارزش و ماندگاری...