وب سایت رسمی روستای میاب

۳

باورهای مردمان میاب

در این نوشتار کوتاه برآنیم تا با گردآوردی پاره ای از باورهای میاب سعی در شناخت و شناساندن فرهنگ میابی داشته باشیم. برخی از این باورها در گذر و تطور زمانی ارزش و ماندگاری...

۰

خَشَع بیچینی

دِرو خشه : خشه نوعی گیاه است از تیره شبدر و یونجه که کشاورزان برای خوراک زمستانی دامهای خود در زمینهای آبی و گاهی دیم کشت می کنند و فصل درو آن بعلت زود...